การแข่งขัน Week with CFD รอบ 118 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

02.09.2017
ผลการแข่งขัน Week with CFD รอบ 118

# ผู้เข้าร่วม อันดับ ($)
1 dabster 150 873.49
2 Jedi_FX 74 222.00
3 Aperkot 69 883.05
4 forumnik 67 950.95
5 bik 60 316.52
6 nodays 59 730.97
7 balbes 48 960.06
8 doloto 37 965.72
9 torpeda 37 713.85
10 sweetlan 35 826.23


คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 118 ที่นี่

เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!