Trade Day比賽258比賽已經開始

12.10.2017
Trade Day比賽258比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 mydenka 23 475.94
2 SCherk 15 398.00
3 Abu Hasan 14 824.91
4 fynt1 14 218.77
5 MX2 14 218.00
6 111eduard111 12 610.69
7 jayjunior 10 863.75
8 stefan 10 492.51
9 4erep 10 320.35
10 yamelya 9 234.28


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單258, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!