Week with CFD比賽189比賽已經開始

12.01.2019
Week with CFD比賽189比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Sirin888 94 791.25
2 YOUNAS 83 148.06
3 Svetik 65 300.81
4 3sawy20 56 828.39
5 Chemeris 55 436.13
6 STROGiy 52 882.80
7 Detective Pip 37 789.73
8 marina555 35 378.01
9 eandqwe 29 948.95
10 Перышко 26 958.76


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單189, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!