Demo Forex比賽122比賽已經開始

06.06.2021
Demo Forex比賽122比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 ikram1707 52 398.86
2 midas 46 363.16
3 Mina1 44 289.01
4 M123 41 460.79
5 1KHyperScaper 40 763.46
6 mirej 40 018.94
7 KvyaKa 39 623.10
8 Chuvash 37 768.54
9 astlyk 37 292.00
10 fassalartur 37 067.15


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單122, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!