KingSize MT5比賽9比賽已經開始

20.06.2014
KingSize MT5比賽9比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 GreatTrader8699 52.30
2 yulashel 24.02
3 Alhimic 18.40
4 Djakc 12.75
5 Kriss 12.00
6 LLT79 10.93
7 momo23 10.45
8 D_irena 8.07
9 ssm 7.54
10 TiFX 7.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單9, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!