KingSize MT5比賽97比賽已經開始

01.04.2016
KingSize MT5比賽97比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 corn90 63.75
2 Riyan satria wibawa 57.00
3 FOTIK 55.43
4 puzir 40.00
5 ankaXXXX 34.35
6 Jinny87 31.80
7 VerAo 30.08
8 MACLAUD 28.10
9 mrong 28.06
10 yurafix 27.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單97, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!