KingSize MT5比賽95比賽已經開始

18.03.2016
KingSize MT5比賽95比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 iModify 45.52
2 Gutti 31.20
3 Chrek 25.50
4 ftn79 23.52
5 ahmedfakhry 22.10
6 Leon77 21.36
7 gluxar 20.30
8 Nioz 19.88
9 farge 19.51
10 ArmAdi 19.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單95, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!