KingSize MT5比賽94比賽已經開始

11.03.2016
KingSize MT5比賽94比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 olma 173.08
2 burunduchok 150.02
3 ajtkr 83.50
4 naeem555 70.00
5 Catchum 68.20
6 modin 66.79
7 alenakovsh 63.03
8 TiFX 62.80
9 Kreker 41.50
10 витя 40.66


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單94, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!