KingSize MT5比賽93比賽已經開始

04.03.2016
KingSize MT5比賽93比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 latysh 51.00
2 BOSMAN102 50.78
3 alefx 39.95
4 goshabo 37.00
5 PaulSam 23.50
6 jvsm 23.20
7 Ludok 22.67
8 org 18.77
9 milen1978 18.73
10 Lecato 17.67


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單93, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!