KingSize MT5比賽81比賽已經開始

20.11.2015
KingSize MT5比賽81比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 TiFX 32.70
2 wesamward90 27.80
3 Monshtrina 25.00
4 corn90 21.63
5 Franklin 20.10
6 ntv0309 19.80
7 Marinka2707 16.68
8 Andreon 14.91
9 Skalper_Ok 14.61
10 Bylu4 14.10
10 yamelya 14.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單81, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!