KingSize MT5比賽80比賽已經開始

13.11.2015
KingSize MT5比賽80比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 13Shum666 25.60
2 iModify 18.20
3 Andoff 16.70
4 bancratik 16.63
5 olpomi 15.90
6 jvsm 15.00
7 momo23 14.15
8 SONICSPEED 13.75
9 das3791 13.00
10 Tugelcki 12.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單80, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!