Demo Forex比賽79比賽已經開始

28.10.2017
Demo Forex比賽79比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 hamada24863 11 662.07
2 Blog 11 372.90
3 AHMEDKAMEL 11 160.58
4 myrobo 11 059.69
5 konsa08 10 850.96
6 baoxin 10 479.09
7 serggood 10 115.00
8 oleg1979 9 994.05
9 georgehua 9 961.59
10 gagarin 9 921.21


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單79, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!