KingSize MT5比賽77比賽已經開始

23.10.2015
KingSize MT5比賽77比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 BenGunn71 128.23
2 vlad1976 44.88
3 TheLiteShadow 44.52
4 faraz 36.55
5 Zeppelin 31.42
6 ajtkr 27.50
7 ironfx 23.50
8 ahmedsa3dy 22.22
9 Yuhim 21.50
10 Ecli 21.15


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單77, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!