KingSize MT5比賽76比賽已經開始

16.10.2015
KingSize MT5比賽76比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Kravchenko 35.60
2 superjhoni 33.20
3 Aleksandr2015 27.88
4 wanji 27.00
5 FXX MT4 25.21
6 yada86 21.81
7 sim1 21.40
8 kpokodull 20.12
9 c00p3r 17.91
10 Tbin 17.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單76, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!