Demo Forex比賽76比賽已經開始

29.07.2017
Demo Forex比賽76比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 navod99roxsrilanka 11 196.30
2 brillitop 10 268.71
3 Yuriy1103 10 196.10
4 eggorich 10 151.86
5 Poroh 10 113.45
6 diana2005-555 10 040.86
7 rust62 9 819.14
8 Chohan 9 785.06
9 wored100 9 687.47
10 Jawa Tengah 9 543.40


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單76, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!