KingSize MT5比賽73比賽已經開始

25.09.2015
KingSize MT5比賽73比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 wizyta 26.06
2 longman 25.95
3 Bharat chouhan 25.50
4 Larkom 19.62
5 Chrek 18.80
6 supermad 18.03
7 YuriyK 17.93
8 TanyaM 16.25
9 Alexey777000 15.20
10 Trupoed 14.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單73, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!