Demo Forex比賽73比賽已經開始

29.04.2017
Demo Forex比賽73比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 PRIMO 14 391.18
2 tj1nino 13 548.88
3 serge_35 12 806.27
4 Petrol8874 12 733.32
5 akhtarali 12 229.59
6 Alexbull 12 096.88
7 koval 12 096.86
8 VV777 11 901.73
9 Izgnoy 11 823.10
10 Misanthrope 11 773.05


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單73, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!