KingSize MT5比賽72比賽已經開始

18.09.2015
KingSize MT5比賽72比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Ky3bMa 219.15
2 aedu 205.41
3 max85 151.01
4 ProMaxic 99.92
5 uralv48 95.00
6 aledjio 84.00
7 tiger62 50.00
8 Umka24 49.33
9 yulashel 30.25
10 сьюззи 29.60


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單72, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!