KingSize MT5比賽6比賽已經開始

30.05.2014
KingSize MT5比賽6比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Fxiv 14.70
2 momo23 8.65
3 vcheremnov 8.59
4 mlin_joe 8.48
5 Sunj 8.20
6 henip 7.94
7 FastNFurious 7.36
8 martyn 6.59
9 ehsan14 6.55
10 rizaa 6.44


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單6, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!