KingSize MT5比賽69比賽已經開始

28.08.2015
KingSize MT5比賽69比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 VerAo 50.39
2 amry 40.18
3 Kadir 32.60
4 KOCHE 28.20
5 ishfaq 26.27
6 Hayat 24.39
7 Galy 22.00
8 riyaz22 21.75
9 Riyan satria wibawa 20.29
10 Polza77 20.20


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單69, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!