Demo Forex比賽69比賽已經開始

31.12.2016
Demo Forex比賽69比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 nkhan2810 13 130.07
2 AndreyB 12 328.10
3 LediFox 11 619.69
4 ahmedsa3dy 11 504.03
5 ryodoank 11 379.83
6 galina74 11 051.80
7 NRR72 10 864.13
8 Petr 10 753.28
9 r19 10 582.00
10 rezepych 10 563.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單69, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!