Week with CFD比賽66比賽已經開始

03.09.2016
Week with CFD比賽66比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 farge 68 232.78
2 yulashel 68 086.30
3 FX_Mikhail 61 028.70
4 вад111 59 842.12
5 FastNFurious 58 160.94
6 Lebed 55 202.73
7 ViRaJ 54 363.39
8 khmel 28 697.36
9 Azazel 22 991.10
10 Nataliya1477 20 956.02


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單66, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!