KingSize MT5比賽66比賽已經開始

07.08.2015
KingSize MT5比賽66比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 burunduchok 85.57
2 remmi 39.50
3 zverka 34.10
4 petr1 26.10
5 olegbos 22.08
6 sens3000 20.30
7 e-uran 19.50
8 babu896 19.10
9 INTER 18.97
10 alenakovsh 18.76


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單66, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!