KingSize MT5比賽61比賽已經開始

03.07.2015
KingSize MT5比賽61比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Pprice 43.53
2 jvsm 33.51
3 gwinblein 22.85
4 gman 22.70
5 worldpeace 22.20
6 chehun1804 20.30
7 aboss 19.57
8 dimbash 19.25
9 Sanyok11 19.00
10 76evgeniy76 18.90


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單61, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!