Demo Forex比賽61比賽已經開始

30.04.2016
Demo Forex比賽61比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 alibati 18 048.56
2 volchara 17 958.94
3 pushistik 16 972.57
4 shorohov 16 740.84
5 kotik 16 227.26
6 Chachajee 16 148.84
7 filosof 16 043.85
8 masteryang 15 802.93
9 Buratino 15 777.06
10 hamid 15 429.26


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單61, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!