KingSize MT5比賽57比賽已經開始

05.06.2015
KingSize MT5比賽57比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Skorpion155 55.80
2 AbuizShali 44.00
3 Лена 43.00
4 hufu 30.70
5 Korol 27.40
6 pavlusha 26.66
7 superjhoni 25.00
8 buferang 24.00
9 jayjunior 22.00
10 PNG 21.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單57, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!