KingSize MT5比賽55比賽已經開始

22.05.2015
KingSize MT5比賽55比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 13Shum666 66.50
2 makees 56.40
3 Gricc 50.80
4 ftn79 48.60
5 Танюшка 27.61
6 latysh 25.00
7 Мойра 21.30
8 toksadang 21.20
9 bloomgold 20.00
10 Yes Or No 19.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單55, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!