KingSize MT5比賽48比賽已經開始

03.04.2015
KingSize MT5比賽48比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 wahyudi 83.00
2 MZL888 60.70
3 c00p3r 33.95
4 Alekskm27 33.23
5 Kreker 29.00
6 alenakovsh 24.00
6 jazz 24.00
8 MaxVel 23.75
9 Minsk2010 20.00
9 ProVegas 20.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單48, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!