Demo Forex比賽48比賽已經開始

28.03.2015
Demo Forex比賽48比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 yusrizal2003 15 149.31
2 Трейдер 14 235.09
3 DiviA 13 913.53
4 De3s1 13 345.61
5 kopaka 13 195.91
6 vitalsky 12 996.25
7 ma13ion 12 567.18
8 Ecli 12 565.12
9 kaashi 12 393.83
10 Leon77 12 266.83


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單48, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!