KingSize MT5比賽47比賽已經開始

27.03.2015
KingSize MT5比賽47比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 kabucha 48.50
2 ksm-1 35.22
3 elfateh 24.99
4 PAGANINI 21.36
5 Blessed 20.53
6 aderr 17.33
7 Marinka2707 16.34
8 roni 15.78
9 hamid 15.70
10 sens3000 15.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單47, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!