Demo Forex比賽47比賽已經開始

28.02.2015
Demo Forex比賽47比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 shumilya 15 126.37
2 Djakc 14 644.19
3 SOUSSE 14 445.99
4 Vladimir81 14 143.78
5 joe07 13 712.35
6 vishik 13 578.19
7 TOPMO3 13 387.84
8 voropaylo 13 043.46
9 ARIES 12 990.49
10 alsah 12 616.71


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單47, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!