KingSize MT5比賽45比賽已經開始

13.03.2015
KingSize MT5比賽45比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Koroll 44.18
2 YuriyK 35.50
3 djek33 31.40
4 DalVad82 26.80
5 Бендер Остап 25.95
6 sm1 22.90
7 vipsint 22.57
8 CHAUDHRY 22.10
9 Teo 17.20
10 Leon77 17.10


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單45, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!