Demo Forex比賽41比賽已經開始

30.08.2014
Demo Forex比賽41比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Lecato 9 563.04
2 vityatsor 9 558.47
3 FastNFurious 9 424.57
4 tagilrull 9 338.20
5 gladkiyya 9 028.35
6 ale 8 861.99
7 rfahtari 8 463.91
8 miho 8 327.34
9 MIXAILOV 8 195.00
10 Sergey5 8 078.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單41, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!