KingSize MT5比賽3比賽已經開始

10.05.2014
KingSize MT5比賽3比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 sens3000 20.00
2 WinNNER 12.12
3 olma 11.82
4 biger 10.70
5 SECRET 10.20
6 ksm-1 10.00
7 mdf 9.63
8 dimtar 9.15
9 superjhoni 8.55
10 uu222 8.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單3, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!