KingSize MT5比賽39比賽已經開始

30.01.2015
KingSize MT5比賽39比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 SiarheiVS 113.00
2 Nurik985 62.00
3 Faqusa 52.60
4 Djakc 42.00
5 DruZhban 29.99
6 Ivica 27.99
7 Vlad777 26.00
8 Indrawati 24.22
9 Yuhim 24.00
10 bloomgold 22.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單39, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!