KingSize MT5比賽38比賽已經開始

23.01.2015
KingSize MT5比賽38比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 klonigra 58.00
2 rewastt 40.00
3 adel55 38.00
4 vcheremnov 25.43
5 Mamont44 25.26
6 zurss 23.37
7 ALEXSEJ 18.98
8 sersert 16.48
9 KIRILL2621 14.50
9 Tan 14.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單38, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!