KingSize MT5比賽352比賽已經開始

02.04.2021
KingSize MT5比賽352比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 basilio 12.67
2 Mar12345 10.00
3 Cireng 8.80
4 bradar 8.70
5 serega111 8.60
6 Fatex 7.50
7 Ebuka 7.25
8 mieshoba 7.12
9 sokol77 7.01
10 freez 6.98


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單352, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!