KingSize MT5比賽335比賽已經開始

21.11.2020
KingSize MT5比賽335比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 anar90 37.55
2 PATRISIA 27.52
3 StarkK 26.45
4 Zakhid 22.99
5 TheFirst 22.35
6 double 21.22
7 снежный барс 20.22
8 HEJIb39I 18.80
9 krasavina 18.00
10 Farit 17.77


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單335, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!