KingSize MT5比賽31比賽已經開始

21.11.2014
KingSize MT5比賽31比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 aslam678 105.04
2 MZL888 35.30
3 nkhan2810 31.50
4 gwinblein 25.94
5 basilio 23.33
6 sim1 21.50
7 sens3000 20.50
8 Liman 20.00
9 Frostryu 18.50
10 SaintProfit 14.61


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單31, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!