KingSize MT5比賽312比賽已經開始

12.06.2020
KingSize MT5比賽312比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 joker88 375.62
2 mogilshik 152.00
3 nagun d mont 148.18
4 Momon 111.40
5 val2015 92.90
6 DwiTratnaWibawa 91.00
7 ahmedfakhry 74.40
8 trixy 56.60
9 Miren 56.33
10 Vladimir2 51.90


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單312, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!