KingSize MT5比賽2比賽已經結束

02.05.2014
KingSize MT5比賽2比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Yulia 41.15
2 Trend 35.00
3 GreatTrader8699 24.30
4 bahus 17.70
5 rikser 13.30
6 basilio 12.33
7 dimbash 12.20
8 Hanh phuc nho 11.75
9 Svetik 11.62
10 shuenbabao 11.20


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單2, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!