KingSize MT5比賽277比賽已經開始

27.09.2019
KingSize MT5比賽277比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 nofate 52.50
2 galgadot77 36.60
3 Sherbakova 31.20
4 Svtlana1960 29.00
5 anyce 27.20
6 Chrek 24.10
7 ahad123 24.00
8 jRinat 23.89
9 vishik 23.24
10 PerG 22.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單277, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!