KingSize MT5比賽275比賽已經開始

13.09.2019
KingSize MT5比賽275比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 vicky7 23.00
2 arissmuhamad 22.70
3 Trash 18.00
4 faro80 16.16
5 kon-fi 15.90
6 smoke182 15.76
7 mogilshik 15.40
8 Ram_cha 15.30
9 Ehsan 13.47
10 Vasilii1980 12.65


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單275, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!