KingSize MT5比賽267比賽已經開始

19.07.2019
KingSize MT5比賽267比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Trend 33.90
2 Haqking 16.85
3 engtiger1987 13.00
4 Mzedi 12.90
5 brent 12.24
6 tradesecret 12.10
7 Marabozu 12.00
8 oksy-princess 11.00
9 Michael343 10.94
10 Faa512 10.85


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單267, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!