Trade Day比賽259比賽已經開始

19.10.2017
Trade Day比賽259比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Marsel 37 228.72
2 cheater 32 581.20
3 ulugbek82 27 422.66
4 oiubil 20 413.66
5 hamid 17 503.00
6 Valdemar63 17 151.93
7 SiRoy 14 588.82
8 v453023 12 372.78
9 Joss76 12 057.65
10 virodov 11 603.25


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單259, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!