KingSize MT5比賽22比賽已經開始

19.09.2014
KingSize MT5比賽22比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 sangra28 28.50
2 latysh 17.80
3 jvsm 17.12
4 skreolga 16.58
5 Michael343 14.20
6 FastNFurious 14.15
7 Nikolay_ 13.85
8 rsakom 13.59
9 pavlusha 12.85
10 PersianGulf 11.70


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單22, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!