KingSize MT5比賽225比賽已經開始

28.09.2018
KingSize MT5比賽225比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 melnik 36.95
2 ooo 28.08
3 Trderwk 27.85
4 streetf 25.25
5 basil1111 25.11
6 dhie0530 24.96
7 Oleg178 24.00
8 ftn79 20.83
9 nkhan2810 20.55
10 Humayl 20.02


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單225, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!