KingSize MT5比賽21比賽已經開始

12.09.2014
KingSize MT5比賽21比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 EuGENe777 41.30
2 SaintProfit 17.26
3 miheeva 16.51
4 Александр 4 15.89
5 ijayan 15.87
6 Debbian 13.61
7 santusri 13.60
8 fex 12.04
9 riyaz22 11.50
10 CHAUDHRY 10.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單21, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!