KingSize MT5比賽201比賽已經開始

13.04.2018
KingSize MT5比賽201比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 ajtkr 20.77
2 Хамидуллин 19.81
3 Pprice 11.01
4 mogilshik 10.90
5 Rinat_77777 10.20
6 Kreker 10.11
7 VALTRAD 9.39
8 olezhka75 8.95
9 NOZIM 8.68
10 yada86 8.02


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單201, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!