KingSize MT5比賽191比賽已經開始

03.02.2018
KingSize MT5比賽191比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Tanichka 72.50
2 Iskander 67.02
3 taher1358 47.40
4 Krot54 39.12
5 Disney 33.20
6 MihaB 32.95
7 Матрос71 32.12
8 GoqxJan 30.06
9 ahmedfakhry 29.60
10 tetris79 28.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單191, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!